Vi jobbar vidare år 2011 med att försöka få fram ungar av Belgisk jätte i blått.

Jag har genomgått grundkurs i  villkor för hållande, uppfödning och försäljning m m av kaniner. Utbildningen omfattar:

Kaninens historia, Taxonomi, Kaninraser, Anatomi och fysiologi, Ekologi, Miljön, Etologi, Näringslära, Reproduktion, Sjukdomar och

smittskydd, Införselregler och djurskydd. Kursen är godkänd av Jordbruksverket, beslut 2001-09-07, diarienummer 34-3356/01